Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 8

Przedszkole Publiczne Nr 8
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyżur wakacyjny


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – lipiec, sierpień 2024

W roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 8 w Strzelcach Op. dyżur wakacyjny pełnią:
W LIPCU – PP 8
W SIERPNIU – PP nr 9


W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice pracują oboje i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Przedszkole dyżurujące pracuje w pełnym wymiarze godzin i przyjmuje wnioski na pobyt całodzienny dziecka.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w danym przedszkolu, organ prowadzący wskaże inne przedszkole, pełniące dyżur na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Wnioski o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym przyjmuje dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Druki są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

Wniosek o objęcie dziecka opieką w okresie wakacyjnym należy złożyć w sekretariacie w terminie od 03.06 do 12.06.2024 r. Po wyznaczonym terminie, wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą przyjmowane.

Warunkiem objęcia dziecka opieką w okresie wakacyjnym jest dokonanie wpłaty za wyżywienie na konto przedszkola dyżurującego w pełnej wysokości odpowiednio do zadeklarowanego okresu uczęszczania dziecka:

➢ za lipiec do 24 czerwca,(wyżywienie), do 7 sierpnia (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)
➢ za sierpień do 24 lipca, (wyżywienie),do 6 września (opłata za pobyt dziecka w przedszkolu)

Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę w okresie wakacyjnym jest taka sama jak w pozostałych miesiącach, zgodna z §1 i § 2 Uchwały Nr LXXVI/622/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2023r..
Numery kont do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

UWAGA! Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisów dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu zgłoszonych dzieci dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do ustalenia planu pracy jednostki.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Anna Więckowska (2023-06-01 08:13:17)
Informację zmodyfikował(a): Ludmiła Kędzierska (2024-06-06 09:33:29)
Liczba odwiedzin: 3076
Do góryStopka

Zamknij