Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 8

Przedszkole Publiczne Nr 8
w Strzelcach Opolskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Dyżur wakacyjny


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
ZAPISY DZIECI NA DYŻUR WAKACYJNY – lipiec, sierpień 2021

1. W roku szkolnym 2020/2021 dla dzieci z PP nr 8 i PP nr 9 z zachowaniem reżimu sanitarnego,dyżur wakacyjny pełnią:

    W LIPCU – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 w STRZELCACH OPOLSKICH
    W SIERPNIU –PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8 w STRZELCACH OPOLSKICH

2. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice pracują oboje i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

3. Przedszkole dyżurujące pracuje w pełnym wymiarze godzin i przyjmuje wnioski na pobyt całodzienny dziecka.

4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, niż liczba miejsc w danym przedszkolu, organ prowadzący wskaże inne przedszkole, pełniące dyżur na terenie gminy Strzelce Opolskie.

5. Wnioski o objęcie dziecka opieką w miesiącu lipcu i sierpniu, przyjmuje dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko. Druki są do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko lub ze strony internetowej przedszkola – zakładka „DYŻUR WAKACYJNY”

6. Ww wniosek należy przekazać do sekretariatu przedszkola w terminie od 24 maja do 4 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.Po wyznaczonym terminie, wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny nie będą przyjmowane.

7. Warunkiem objęcia dziecka opieką w okresie wakacyjnym jest dokonanie wpłaty za przedszkole na konto przedszkola dyżurującego w pełnej wysokości odpowiednio do zadeklarowanego okresu uczęszczania dziecka:

    - za lipiec do 25 czerwca,
    - za sierpień do 23 lipca.

Numery kont i wysokość wpłaty będą do pobrania w sekretariacie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.
Opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę w okresie wakacyjnym są taki same jak w pozostałych miesiącach, zgodna z§1 i § 2 Uchwały Nr XXIX/233/2016 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 grudnia 2016.

UWAGA! Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisów dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ na podstawie wykazu zgłoszonych dzieci dyrektorzy przedszkoli zobowiązani są do ustalenia planu pracy jednostki.
Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 1682
Do góryStopka

Zamknij