Oficjalny portal przedszkola: Przedszkole Publiczne Nr 8

Przedszkole Publiczne Nr 8
w Strzelcach Opolskich

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Uwaga Rodzice!

28 marzec 2021
Nowe informacja w sprawie objęcia dziecka opieką od dnia 29.03.2021 roku
Zgodnie z § 2 ust. 4 opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 561), : „ dyrektor przedszkola (…) - ma obowiązek zorganizowania zajęć w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci, na wniosek: 1)
  rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
,
  2) rodziców dzieci, którzy:
  - są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  - realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  - realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  - pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  - wykonują działania ratownicze,
  - są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach , o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,
  - są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  - są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  - są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
W ww rozporządzeniu ustawodawca mówi o rodzicach, w związku z powyższym uważamy, że konieczne jest zatrudnienie w ww podmiotach obojga rodziców.

Proszę o ponowne przeanalizowanie przez Państwa możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej od dnia 29.03.2021 roku (poniedziałku).

Warunkiem koniecznym do skorzystania z przedszkola jest odesłanie na adres poczty przedszkolnej do jutra do godziny 17.00 wypełnionych dokumentów przesłanych w tej wiadomości jako załączniki.

Proszę o odesłanie skanów, zdjęć lub wypełnionych komputerowo oświadczeń z uwagi na wyjątkowy czas jaki pozostawił nam ustawodawca do zgromadzenia tych dokumentów i do zorganizowania prawidłowego procesu dydaktyczno-opiekunczo-wychowawczego od dnia 29.03.2021 r.

Informację zwrotną o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia od 29.03.2021 r. postaram się odesłać do godziny 20.00 w dniu jutrzejszym (niedziela).

W załączeniu przesyłam oświadczenia do wypełnienia.
Barbara Kociołek


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Barbara Kociołek (2021-03-31 15:38:10)
Liczba odwiedzin: 31874
Do góryStopka

Zamknij